Raporty roczne

Wykorzystanie funduszy unijnych w latach 2012-2013 i ich wpływ na zatrudnienie i sytuację ekonomiczną małych i średnich przedsiębiorstw [w:] Polityka Gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2013-2014 – Raport Roczny (ISSN:1734-3488), J. Kotyński (red.), Wyd. IBRKiK, Warszawa 2014, s.244-254 Pobierz
Wykorzystanie funduszy unijnych w latach 2011-2012 i ich wpływ na sytuację ekonomiczną małych i średnich przedsiębiorstw [w:] Polityka Gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2012-2013 – Raport Roczny (ISSN:1734-3488), J. Kotyński (red.), Wyd. IBRKiK, Warszawa 2013, s.252-265 Pobierz
Wpływ realizacji polityki spójności i wykorzystania funduszy unijnych na sytuację ekonomiczną małych i średnich przedsiębiorstw [w:] Polityka Gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2011-2012 – Raport Roczny (ISSN:1734-3488), J. Kotyński (red.), Wyd. IBRKiK, Warszawa 2012, s.273-286 Pobierz
Cele i uwarunkowania polityki regionalnej do 2020 roku w świetle KSRR 2010-2020 [w:] Polityka Gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2010-2011 – Raport Roczny (ISSN:1734-3488), J. Kotyński (red.), Wyd. IBRKiK, Warszawa 2011, s. 208-220 Pobierz
Funkcjonowanie przedsiębiorstw z sektora MŚP w warunkach kryzysu – przegląd badań, [w:] Polityka Gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2009-2010 – Raport Roczny (ISSN:1734-3488), J. Kotyński (red.), Wyd. IBRKiK, Warszawa 2010 s.198-211 Pobierz