Artykuły naukowe w języku angielskim

     
  USE OF ENTERPRISE RESOURCE PLANNING SYSTEMS IN ENTERPRISES, International Journal of New Economics and Social Sciences № 1(15)2022 s. 211-218, Published: 2022-06-30  DOI: 10.5281/zenodo.7114332   GICID: 01.3001.0016.0071  ISSN: 2450-2146 | E-ISSN: 2451-1064 | ICV: 100.00  Pobierz plik
   Classic Crowdfunding - A Modern Source of Financing?, European Research Studies Journal (ISNN: 1108-2976), tom XXIV, Wydanie 2, s. 679-689, 2021,  DOI: 10.35808/ersj/2150  Pobierz plik
  The economic freedom index as a measure of the competitiveness of EU companies,(in:)Proceedings of the 4rd International Conference on European Integration 2018, (ISBN: 978-80-248-4169-4 oraz ISNN: 2571-029X)ICEI 2018 : May 17-18, 2018, Ostrava, Czech Republic. 4rd part pp.482-490

Pobierz link
 
The activity and functioning of enterprises with foreign capital in Poland, Studia z Polityki Publicznej (ISNN:2391-6389), SGH - Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Warszawa 2017, nr 2 s. 81-103
 Pobierz plik
  The competitiveness of Polish enterprises in comparison to neighbouring countries in the area of doing business, Kwartalnik Naukowy UczelniVistula (ISNN: 2084-4689), Warszawa 2017, nr 2, s. 116-127 Pobierz plik
  M. Hryniewicka , A. Trzaskowska-Dmoch; Venture capital and banks loans as a combination of traditional and modern instruments for the financing of corporate Innovativeness, w: Zarządzanie w XXI w. Menedżer innowacyjnej organizacji, E. Gołębiowska (red), Przedsiębiorczość i Zarządzanie (ISSN:1733-2486), Tom XIV, Zeszyt 12, część I, SAN, Łódź 2013, s.311-321  Pobierz plik 
   Innovativeness of enterprises in Masovian voivodeship, Poland, case study Przedsiębiorczość i Zarządzanie (ISSN:1733-2486), Tom XVII, Zeszyt 10, część II, SAN, Łódź 2016, s.187-201  Pobierz plik 
   Evaluation studies in poland in the years 2007-2013 and their critical assesment, Współczesna Gospodarka (ISSN: 2082-677X), Uniwersytet gdański s. 81-92  

 Pobierz plik