Artykuły popularno-naukowe

M. Echaust (aktual. Hryniewicka) Gdzie te pieniądze, Gazeta Bankowa (ISSN:0860-7613) nr 18/2009 s.31-33  Pobierz plik
M. Echaust (aktual. Hryniewicka) Drobnym drukiem, Gazeta Bankowa (ISSN:0860-7613) nr 4/2009 s. 48-50  Plik
M. Echaust (aktual. Hryniewicka), Bank centralny w Wielkiej Brytanii, Zeszyty Naukowe (ISSN:1232-8146)
Akademia Finansów; Wydawnictwo LAM; Warszawa nr 43-44/ 2008 s.61-68
 
M. Echaust (aktual. Hryniewicka), Bank Anglii; Gazeta Bankowa (ISSN:0860-7613) nr 24/2008 40-42  Pobierz plik
M. Echaust (aktual. Hryniewicka), Bilans prywatyzacji, Gazeta bankowa (ISSN:0860-7613) nr 36/2007  Link